مسابقات برگزار شده

ما مفتخر به برگزاری رالی های ذیل شدیم

در این رالی به صورت موفقیت آمیزی ثبت کنترل های الکترونیکی و ثبت خطاهای الکترونیکی صورت گرفت
رتبه های برتر کلاس حرفه ای
  • رتبه 1: محمد مرادی(راننده) - نقشه خوان:مهتاب السادات میراعلائی(نقشه خوان)
  • رتبه 2:مهدی فلاح(راننده) - مسعود زندیان(نقشه خوان)
  • رتبه 3: حسین زکی زاده(راننده) - سیدعلی عاصف الحسینی(نقشه خوان)
رتبه های برتر کلاس همگانی
  • رتبه 1:سعید سعیدی(راننده) - مرجان مظفری(نقشه خوان)
  • رتبه 2:پویا خسروی(راننده) - سید جلال عاصف الحسینی(نقشه خوان)
  • رتبه 3:محمد مهدی جهانبخش(راننده) - فاطمه جهانبخش(نقشه خوان)
در این رالی برای اولین بار از پلتفورم مای رالی استفاده شده است
در این رالی برای دومین بار از پلتفورم مای رالی استفاده شده است، همچنین نتیجه این مسابقه را میتوانید در تصویر ذیل مشاهده نمایید: